RÄTTSSKYDD

Om du hamnar i en tvist i domstol så ser vi på advokatbyrån över i första hand om du har rätt till rättsskydd.

Vi kan ta en kontakt med ert försäkringsbolag genom vilken ni har er hemförsäkring och kan sända in en ansökan om rättsskydd för er räkning.

Rättsskyddet i din hemförsäkring kan finansiera dina kostnader för vårt arbete. Rättsskyddet täcker i regel 80% av de nödvändiga kostnaderna för vårt arbete. De resterande 20 % är er så kallade självrisk och denna kan advokatbyrån och ni som klient komma överens om att delfakturera under ärendets gång.

Ring oss gärna vid frågor om hur vi går tillväga för att söka rättsskydd för er och hur fakturering av självrisk fungerar.

RÄTTSHJÄLP

Vi kan ta en kontakt med ditt försäkringsbolag genom vilken du har din hemförsäkring och kan sända in en ansökan om rättsskydd för din räkning.

Rättsskyddet i din hemförsäkring kan finansiera dina kostnader för vårt arbete. Rättsskyddet täcker i regel 80% av de nödvändiga kostnaderna för vårt arbete. De resterande 20 % är din så kallade självrisk och denna kan advokatbyrån och ni som klient komma överens om att delfakturera under ärendets gång.

Ring oss gärna vid frågor om hur vi går tillväga för att söka rättsskydd för dig och hur fakturering av självrisk fungerar.

STATEN STÅR FÖR KOSTNADERNA

Om du beviljas offentligt försvar eller ett målsägandebiträde i ett brottmål så betalar staten i de allra flesta fall för ombudskostnaderna.

Staten betalar även alla ombudskostnader i asylmål där du har beviljats ett offentligt biträde samt i i olika tvångsmål enligt Lag om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).