VI ÄR SPECIALISERADE PÅ

FAMILJERÄTT

För många är det svårt att ta steget och söka rättslig hjälp kring separation, skilsmässa och barn. Ofta kan det vara komplicerade och svåra tvister, där varje persons ärende är unikt på sitt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att det finns professionell hjälp att få, vilket kan vara till ett väldigt stort stöd i en ofta svår och utmanande process.

BROTTMÅL

Har du blivit utsatt för ett brott så kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Är du misstänkt för ett brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. I båda fallen kan vi på advokatbyrån hjälpa dig.

SOCIALRÄTT / LVU

Detta avser ärenden som starkt kan komma att påverka den enskilde individen. Vi på advokatbyrån hjälper vårdnadshavare till barn som kan komma att bli föremål för LVU-vård eller redan är det. Vi hjälper bland annat vårdnadshavare i kontakten med socialtjänsten under deras utredning och i förvaltningsdomstolarna.

Vi finns här för dig

Ett första möte

Vårt första möte är alltid kostnadsfritt och kan ske via telefon, videomöte eller på mitt kontor. Här går vi igenom din situation såväl som de utmaningar och målsättningar du har. När detta är identifierat skapar vi tillsammans en handlingsplan.

Vi går på djupet

När handlingsplanen är skapad har vi ett mål att sträva mot. Nu börjar det stora arbetet med att få in ytterligare information, kontakta övriga inblandade parter samt se över de alternativ som finns. Med denna starta grund kan det vidare arbetet påbörjas.

Det ordnar sig

I de fall om motpartens uppfattning och åsikter skiljer sig så pass mycket att initiala förhandlingar ej kan lösa situationen, står jag vid din sida och representerar dig om målet behöver tas till domstol. Kom ihåg – du behöver inte stå ensam igenom denna process!

Kan jag få hjälp med betalningen?

Kostnadsfri rådgivning

Under vår inledande kontakt går vi översiktligt igenom vad du behöver hjälp med. Jag kommer då att gå igenom de olika finansieringsmöjligheter som finns, hur processen kan se ut och vad kostnaden kan tänkas bli. Detta är en viktig fråga, för många tänker inte på att det ofta går att få ett betydande finansiellt stöd för att kunna få hjälp av en advokat. Den första rådgivningen är alltid kostnadsfri, så tveka inte att kontakta mig för hjälp med din situation!

Rättsskydd

För vissa typer av ärenden kan de omfattas av rättsskyddet i din hemförsäkring eller övrig försäkring. Det är i dessa fall upp till villkoren hos ditt försäkringsbolag att avgöra detaljer. Oftast behöver du ha haft en hemförsäkring under minst 2 år för att rättsskyddet ska gälla och det spelar ingen roll om du har bytt försäkringsbolag under tiden.

Rättsskyddet går oftast in och täcker dina ombudskostnader upp till ett visst maxbelopp. Ärendet måste kunna prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta Domstolen för att kunna omfattas i rättsskyddet.

Rättshjälp

Det är inte alltid hemförsäkringen kunnat täcka alla ombudskostnader, men då kan du fortfarande ha rätt till rättshjälp. Detta är ett statligt finansierat stöd som prövas utifrån specifika villkor. Målet måste vara av ett visst slag för att kunna få rättshjälp och det finns inkomstbegränsingar, dvs har man över en viss inkomst är rättshjälp inte möjligt.

Vi hjälper dig se över de möjligheter du har till rättshjälp om rättsskyddet i din hemförsäkring kan bli aktuellt. Du kan läsa mer om rättshjälp på Rättshjälpsmyndighetens sida här

Offentligt stöd

Genom att välja mig som offentlig försvarare, särskild företrädare för barn eller förordnad i ditt målsägandebiträde bekostar det offentliga stödet oftast mitt ombudsarvode. Jag förordnas i dessa fall i målet av tingsrätten.

Detta betyder att du i regel inte behöver betala något. Undantaget är om du fälls för brott, eftersom du då kommer behöva betala arvodet utefter dina ekonomiska förutsättningar

Egen finansiering

Vid det fall där varken rättshjälp eller rättsskydd kan bidra med finansiellt stöd och där ärendet inte heller fått rätt till det offentliga stödet så sker finansieringen istället privat. Du behöver alltså i detta fall behöva betala fallet på egen hand.

Vi kommer vid detta fall att gå igenom vad den uppskattade kostnaden kan tänkas vara och vilka betalningslösningar som finns.

VÅRT ENGAGEMANG

Chanelle Malmqvist är advokat och har över 10 års erfarenhet inom vårdnadstvister, brottmål och LVU-ärenden.

Vi på advokatbyrån är måna om att varje klient ska få ett personligt bemötande och ska känna sig hörd.

Vi är där för dig genom hela processen och bistår dig med vår processerfarenhet och spetskompetens.

Du är alltid välkomna att kontakta oss för ett första kostnadsfritt telefonsamtal eller mailkontakt så ser vi hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

FÖRSTA KONTAKTEN ÄR ALLTID KOSTNADSFRI

Detta för att kunna se hur vi kan bistå er på bästa sätt i en eventuell framtida eller pågående tvist.

Ingen fråga är för liten eller för stor.

Vi åtar oss uppdrag i hela landet.

Ring

08 640 0410

eller

Skriv i meddelanderutan

Vår ambition är alltid att återkomma till dig den tid och dag som ni har önskat. Skulle vi inte ha möjlighet att ringa er uppgiven tid så återkommer vi till er per mail med förslag på ny tid. Vi kommer att ringa upp er från telefonnummer 08 640 0410 alt 073 6000 260.