Behöver du juridisk hjälp med
separation, skilsmässa och/eller barn?

Boka gratis 15-minuters konsultationssamtal
med Advokat Chanelle Malmqvist.

Behöver jag juridisk hjälp kring separation, skilsmässa  eller barn? 

För många är det svårt att ta steget att söka rättslig hjälp i frågor om separation,  skilsmässa och barn. Ofta kan det vara komplicerade och svåra tvister – där varje  persons ärende är unikt på sitt sätt. 

Situationer där juridisk hjälp kan vara ovärderlig är bodelning med anledning  av separation efter att man har varit samboende och vid skilsmässa. Vi kan  även vara behjälpliga i frågor som rör vårdnaden kring barn, var barn ska  bo eller hur ofta ett barn ska träffa föräldern den inte bor tillsammans med. 

Varför kan jag hjälpa dig? 

Jag som advokat kan bistå med juridisk spetskompetens och vara ett stöd genom  process i domstol, eller i kontakt med motpartsombud, alternativt motpart om  denne saknar ett ombud. Min ambition är att på bästa sätt möta dig i dina behov  i den rättsliga processen och föra just din talan – i ett ofta svårt skede i livet. 

Som advokat är jag medlem i Sveriges advokatsamfund som vidmakthåller en  etisk och professionell hög kvalitet inom advokatkåren. 

Jag studerade juridik vid Stockholms Universitet och fick efter avlagd examen anställning vid en advokatbyrå där jag framförallt agerade ombud i familjemål. 

Jag har en omfattande erfarenhet av att processa och företräda enskilda i  domstol då jag agerat som ombud i tvister om barns vårdnad, boende och  umgänge i över tio års tid. 

Jag startade min egen advokatbyrå för över fyra år sedan för att jag trivs bra med  entreprenörskapet och vill kunna forma min verksamhet på mitt sätt och  verkligen kunna ägna mig åt det jag brinner för att ge människor en röst

Är inte advokat dyrt? 

I mål om familjerätt kan det finnas ekonomisk hjälp att få. Vi på advokatbyrån  kan hjälpa er att ansöka om detta. 

När den ekonomiska ersättningen kommer från staten kallas det för rättshjälp  och när det är från försäkringsbolaget kallas det för rättsskydd. 

Rättsskyddet täcker i regel 80% av de nödvändiga kostnaderna för advokatens  arbete. De resterande 20 % är en så kallad självrisk, och denna kan advokatbyrån  och ni som klient komma överens om att delfakturera under ärendets gång. 

Vid rättshjälp utgår en s.k. rättshjälpsavgift (motsvarande självrisk) – vilken  varierar mellan 2 % till 40 % beroende på hur stor den egna inkomsten är. 

Ring oss gärna vid frågor om hur vi går tillväga för att söka rättsskydd alternativt rättshjälp, eller om du har andra frågor kring det.  

Hur ser ett samarbete ut mellan mig och klient? 

I min yrkesroll är jag mycket mån om att lyssna till klienten och sätta mig in i  klientens perspektiv, önskemål, funderingar och förhoppningar. Det är viktigt för  mig att klienten alltid känner sig hörd.  

I och med att jag driver min egen verksamhet kan jag själv välja vilka ärenden  som jag åtar mig och jag väljer endast uppdrag där jag ser att jag kan göra  skillnad. 

För mig är det viktigt att det finns en god dialog mellan dig som klient och mig  som ombud. Ett gott samarbete är många gånger väldigt viktigt för framgången i  målet. 

En del av mitt uppdrag är att vägleda dig genom juridikens ibland mycket  invecklade djungel och försöka att ge lättbegripliga och tydliga svar på många  gånger svåra frågor.  

Är du i en situation där du upplever att du skulle behöva hjälp med något inom  separation, skilsmässa eller barn; så tveka inte att kontakta mig – oavsett hur  stor eller liten frågan kan tyckas vara. 

Du kan alltid kontakta mig för en inledande gratis rådgivning.  Ingen särskild förberedelse inför samtalet krävs.

Vår ambition är alltid att återkomma till dig den tid och dag som ni har önskat. Skulle vi inte ha möjlighet att ringa er uppgiven tid så återkommer vi till er per mail med förslag på ny tid. Vi kommer att ringa upp er från telefonnummer 08 640 0410 alt 073 6000 260.

*Obligatoriskt