Behöver du juridisk hjälp med
separation, skilsmässa och/eller barn?

Boka gratis 15-minuters konsultationssamtal
med Advokat Chanelle Malmqvist.

Behöver jag juridisk hjälp kring separation, skilsmässa och/eller barn?

För många är det svårt att ta steget och söka rättslig hjälp kring separation, skilsmässa och barn. Ofta kan det vara komplicerade och svåra tvister, där varje persons ärende är unikt på sitt sätt.

Situationer där juridisk hjälp kan vara ovärderlig är bodelningar med anledning av separation efter att man har varit samboende och även vid skilsmässa. Vi kan även vara behjälpliga i frågor som rör vårdnaden kring barnvar barn ska bo eller hur ofta och mycket barn ska träffa föräldern den inte bor tillsammans med.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns professionell hjälp att få, vilket kan vara till ett väldigt stort stöd i en ofta svår och utmanande process.

Är inte advokat dyrt?

I mål om familjerätt kan det finnas ekonomisk hjälp att få, både från staten och försäkringsbolagen.

När den ekonomiska ersättningen kommer från staten kallas det för rättshjälp och när det är från försäkringsbolaget kallas det för rättsskydd.

Rättsskyddet täcker i regel 80% av de nödvändiga kostnaderna för vårt arbete. De resterande 20 % är en så kallad självrisk och denna kan advokatbyrån och ni som klient komma överens om att delfakturera under ärendets gång.

Vi kan ta en kontakt med ert försäkringsbolag genom vilken ni har er hemförsäkring och sända in en ansökan om rättsskydd för er räkning.

Vi kan även för er del ansöka om rättshjälp. Den s.k. rättshjälpsavgiften (motsvarande självrisk) varierar mellan 2 % till 40 % beroende på hur stor den egna inkomsten är.

Som ett exempel kan nämnas att har du en årlig inkomst på 50 001 till 100 000 kronor är din rättshjälpsavgift om 5 % av det totala belopp som domstolen alternativt rättshjälpsmyndigheten fastställer som advokatens slutliga ersättning.

Du får inte ha en inkomst som är högre än 260 000 kronor per år (detta inbegriper också försörjningsstöd från socialtjänsten m.m.) för att vara berättigad till rättshjälp och man måste enligt lag alltid se över möjligheten till rättsskydd (försäkringsbolaget) innan man eventuellt säker rättshjälp.

Ring oss gärna vid frågor om hur vi går tillväga för att söka rättsskydd/ rättshjälp för er och hur fakturering av självrisk/ rättshjälpsavgift fungerar.

Varför kan jag hjälpa dig?

Jag som advokat med erfarenhet kan bistå med juridisk spetskompetens och vara ett stöd genom process i domstol och/eller i kontakt med motpart eller eventuellt motpartsombud och på bästa sätt möta dig i dina behov i den rättsliga processen och föra just Din talan – i ett ofta svårt skede i livet.

Som advokat är jag medlem i Sveriges advokatsamfund som vidmakthåller en etiskt och professionellt hög kvalitet inom advokatkåren

Jag har min juristexamen från Stockholms Universitet och har varit verksam på advokatbyrå kring framförallt familjerätt där jag företrätt enskilda i domstol i ärenden som bl a har rört vårdnad, barns boende och umgänge. I och med att jag varit verksam inom detta område under ett stort antal år har jag också adekvat erfarenhet av att processa och företräda enskilda i domstol.

Jag startade min egen advokatbyrå för ett år sedan för att jag trivs bra med entreprenörskapet och vill kunna forma min verksamhet på mitt sätt och verkligen kunna ägna mig åt det jag brinner för – att ge människor en röst.

Hur ser ett samarbete ut mellan mig och klient?

Jag är i min yrkesroll mycket mån om att lyssna till klienten och sätta mig in i deras perspektiv, deras önskemål, funderingar och förhoppningar. Det är viktigt för mig att klienten känner sig lyssnad till och upplever att jag har förstått vad denne vill uppnå.

I och med att jag driver min egen verksamheten kan jag helt och hållet styra över vilka uppdrag jag åtar mig och jag åtar mig endast uppdrag där jag ser att jag kan göra skillnad.

För mig är det viktigt att det finns en god dialog mellan dig som klient och mig som ombud. Ett gott samarbete är många gånger väldigt viktigt för framgången i målet.

En del av mitt uppdrag är också att vägleda Dig genom juridikens ibland mycket invecklade djungel och försöka att ge lättbegripliga och tydliga svar på ofta svåra frågor och delar av processen.

Är du i en situation där ni upplever att ni skulle behöva hjälp med något inom separation, skilsmässa eller barn, så tveka inte att kontakta mig – oavsett hur stor eller liten frågan kan tyckas vara.

Du kan alltid kontakta mig för en inledande gratis rådgivning om 15 minuter.
Ingen särskild förberedelse inför samtalet krävs.

Vår ambition är alltid att återkomma till dig den tid och dag som ni har önskat. Skulle vi inte ha möjlighet att ringa er uppgiven tid så återkommer vi till er per mail med förslag på ny tid. Vi kommer att ringa upp er från telefonnummer 08 640 0410 alt 073 6000 260.

*Obligatoriskt